Vol 2, No 1 (2016)

KELUARGA : Jurnal Ilmiah Pendidikan Kesejahteraan Keluarga

Vol. 2, No. 1, Th. 2016

Table of Contents

Endang Wani Karyaningsih
Fadilah Hasanah
Laily Miftahul Jannah
Nurmiasih Nurmiasih
Partiyem Partiyem
Raharjanti Raharjanti, Siti Mariah
Rumswasti Dhaneswari
Salis Milla Rohma
Thesa Ikhtiyarini Putri
Tri Hermawan