Vol 1, No 2 (2015)

KELUARGA : Jurnal Ilmiah Pendidikan Kesejahteraan Keluarga

Vol. 1, No. 2, Th. 2015

Table of Contents

Agnes Maria Chrismayani Sasana, Yasmi Teni Susiati
Chalin Kurniawati Apritia, Sutari Imam Barnadib
Dwi Mifta Rahmawati, Yasmi Teni Susiati
Enggar Kartikasari
Esti Supraptiningsih, Sri Wahyu Andayani
Fitri Wulandari, Siti Mariah
Mila Noviana, Yasmi Teni Susiati
Okta Setyawanti, Sri Wahyu Andayani
Oktavia Ersalina Gultom, Endang Wani Karyaningsih
Rina Setyaningsih