Komentar Pembaca

Tradisi islam di nusantara

oleh Fahri Muhammad (2018-10-13)


Melestarikan adat atau Budaya Islam di Nusantara. etika merupakan adat atau rutinitas istiadat yang dilakukan turun temurun oleh penduduk sama seperti diketahui bahwa sebelum Islam datang, warga Nusantara telahmenekuni berbagai religi dan mempunyai bermacam kebiasaan lokal. melalui kedatangan Islam maka keyakinan dan etika di Nusantara tersebut membaur dan dipengaruhi nilai-nilai Islam. alhasil muncullah etikaIslam Nusantara yang merupakan wujud akulturasi antara falsafah Islam dengan tradisi lokal Nusantara. adat Islam di Nusantara dimanfaatkan juga sebagai trik dakwah para alim zaman itu. Para guru Tradisi islam di nusantara
agama tidakmerusakkan secara keseluruhan adat yang telah ada di penduduk Mereka memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam rutinitas tersebut dengan harapan warga tak merasa kehilangan rutinitas dan ajaran Islam dapattermakbul Seni budaya, etika dan adat yang bernapaskan Islam tumbuh dan berkembang di Nusantara. rutinitas ini amat sangat berguna bagi penyebaran Islam di Nusantara. terhadap itulah, kita sebagai generasi jejakaIslam harus dapat menjaga melestarikan, mengeataskan dan menghormati hasil karya para ustaz terdahulu. Mengingat zaman mutahir sekarang ini ada sebahagian kelompok yang mengharamkan dan ada sebagian yangmenghalalkan. Mereka yang mengharamkan beralasan terhadap era Rasulullah saw. tidak sempat ada. Mereka yang membolehkan dengan basic bahwa etika terselip diperlukan sbg media dakwah dan tidakbertentangan dengan hukum Islam. Kita sbg generasi penerus Islam kita harus terpelajar dalam menanggapi adat terselip memang harus dipercaya ada tradisi-tradisi lokal yg tidak pas dengan Islam. adat seperti ini haruskita tolak, dan buang supaya tidak ditiru oleh generasi berikutnya.