(1)
Dasmasela, F. X. PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK ELEKTRONIK (e-LKPD) BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING DALAM POKOK BAHASAN SUHU DAN KALOR KELAS XI. CJIPF 2021, 8, 28-33.