[1]
F. X. Dasmasela, “PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK ELEKTRONIK (e-LKPD) BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING DALAM POKOK BAHASAN SUHU DAN KALOR KELAS XI”, CJIPF, vol. 8, no. 1, pp. 28–33, Jul. 2021.