[1]
A. Hidayah and S. Rochmiyati, “TELAAH TEKNIK DAN BENTUK PENILAIAN ASPEK PENGETAHUAN SERTA KETERAMPILAN DALAM BUKU TEKS SISWA BAHASA INDONESIA KELAS VII KURIKULUM 2013”, Caraka, vol. 5, no. 2, pp. 37–47, Jun. 2019.