INDRASWARI, C. Penyusunan dan pengembangan alat ukur skala pendek grit. Jurnal Spirits, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 46–58, 2020. DOI: 10.30738/spirits.v10i2.8211. Disponível em: https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/spirit/article/view/8211. Acesso em: 9 dec. 2023.