Rhosyida, Nelly, Mahmudah Titi Muanifah, Trisniawati Trisniawati, and Rosidah Aliim Hidayat. 2021. “MENGOPTIMALKAN PENILAIAN DENGAN LIVEWORKSHEET PADA FLIPPED CLASSROOM DI SD”. Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an 5 (1):568-78. https://doi.org/10.30738/tc.v5i1.9749.