(1)
Abizar, H. PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MODUL PADA MATA DIKLAT PENGUKURAN DI SMK. jtvok 2015, 3.