[1]
H. Abizar, “PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MODUL PADA MATA DIKLAT PENGUKURAN DI SMK”, jtvok, vol. 3, no. 2, Dec. 2015.