[1]
Amalia, R.D. dan Istiqomah, I. 2020. UPAYA MENINGKATKAN MINAT DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE SISWA KELAS IV SD NEGERI SIYONO III. TRIHAYU: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an. 6, 2 (Jul 2020). DOI:https://doi.org/10.30738/trihayu.v6i2.7946.