Ardyaningsih, F., Fathurohman, I., & Purbasari, I. (2021). PENERAPAN MODEL MAKE A MATCH DENGAN MEDIA PUZZLE UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SUBTEMA AKU DAN CITA-CITAKU KELAS IV SDN TALUN 02 PATI. Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an, 7(2). https://doi.org/10.30738/trihayu.v7i2.9165