Amalia, Rizka Diah, dan Istiqomah Istiqomah. 2020. “UPAYA MENINGKATKAN MINAT DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE SISWA KELAS IV SD NEGERI SIYONO III”. TRIHAYU: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an 6 (2). https://doi.org/10.30738/trihayu.v6i2.7946.