Ardyaningsih, Fitri, Irfai Fathurohman, and Imaniar Purbasari. 2021. “PENERAPAN MODEL MAKE A MATCH DENGAN MEDIA PUZZLE UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SUBTEMA AKU DAN CITA-CITAKU KELAS IV SDN TALUN 02 PATI”. Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an 7 (2). https://doi.org/10.30738/trihayu.v7i2.9165.