Mellenia, C. A. ., T. Trisniawati, M. T. . Muanifah, dan N. . Rhosyida. “Pengaruh Penggunaan Media Powerpoint Interaktif Terhadap Motivasi Belajar Matematika Pada Siswa Kelas III SD Negeri Sumber Jaya”. TRIHAYU: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an, vol. 9, no. 1, September 2022, hlm. 56-64, doi:10.30738/trihayu.v9i1.13559.