Vol 5, No 3 (2019)

TRIHAYU: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an

DOI: http://dx.doi.org/10.30738/trihayu.v5i3

Daftar Isi

Artikel

Biya Ebi Praheto, Octavian Muning Sayekti
Sari view : 419 times
PDF
Ahmad Oktavian Triatmojo, Endang Hangestiningsih
Sari view : 866 times
PDF
Hendriana Monalisa, Ratih Dwi Yulianti Rahayu
Sari view : 355 times
PDF
Lia Adisa Nurjanah, I Nyoman Arcana, Nelly Rhosyida
Sari view : 332 times
PDF
Siti Anafiah, Cita Salvatina Devi, Rubiyanta Rubiyanta
Sari view : 323 times
PDF
Nadziroh Nadziroh, Chairiyah Chairiyah, Wachid Pratomo
Sari view : 622 times
PDF
Luky Tri Kusumawanti, C. Indah Nartani
Sari view : 683 times
PDF
Rifqiyatun Nihayah, Yuli Prihatni
Sari view : 502 times
PDF
Fida Amalia Buana Putri, Shanta Rezkita
Sari view : 1166 times
PDF
Lusy Andriyani
Sari view : 228 times
PDF
Risa Yuliana, Heri Maria Zulfiati
Sari view : 298 times
PDF
Junita Junita, Mawardi Mawardi
Sari view : 230 times
PDF