[1]
Ali, A.M. and Prasetia, Y. 2023. Ethnomathematical studies on the Gedong Songo temple. Union: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika. 11, 2 (Jul. 2023), 242–249. DOI:https://doi.org/10.30738/union.v11i2.14428.