(1)
Lestari, N. A.; Istiqomah, I. PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013 PADA POKOK BAHASAN TRIGONOMETRI DI SMK. Union J. Ilm. Pendidik. Mat. 2017, 5.