(1)
sumiati, sumiati; Arcana, I. N.; Taufiq, I. Modul Geometri Kubus Dan Balok Pada Pembelajaran Think Pair Share Berbasis Ajaran Ki Hadjar Dewantara. Union J. Ilm. Pendidik. Mat. 2019, 7, 329-335.