Agustito, D., Kuncoro, K. S., & Arif, D. F. (2022). Development of Discrete Mathematics Teaching Materials to Improve Critical Thinking Skill Mathematics of Prospective Teacher. Union: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, 10(3), 405–417. https://doi.org/10.30738/union.v10i3.13613