[1]
N. A. Lestari and I. Istiqomah, “PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013 PADA POKOK BAHASAN TRIGONOMETRI DI SMK”, Union J. Ilm. Pendidik. Mat., vol. 5, no. 3, Nov. 2017.