[1]
sumiati sumiati, I. N. Arcana, and I. Taufiq, “Modul Geometri Kubus dan Balok pada Pembelajaran Think Pair Share Berbasis Ajaran Ki Hadjar Dewantara”, Union J. Ilm. Pendidik. Mat., vol. 7, no. 3, pp. 329–335, Dec. 2019.