[1]
M. W. Saputri, T. A. Arigiyati, dan S. A. Widodo, “Prototipe Lembar Kerja Peserta Didik Matematika Berbentuk Elektronik Berbasis Tri N pada Pokok Bahasan Bilangan Bulat dan Pecahan”, wa, vol. 6, no. 1, hlm. 1–10, Apr 2022.