Vol 6, No 1 (2018)

DOI: http://dx.doi.org/10.30738/wd.v6i1

Table of Contents

Artikel

Christina Nur Ida Wahyuningsih, FX Sudarsono, Supriyoko Supriyoko
Abstract view : 503 times
1-6
Dwi Ariani Astuti, Samsi Haryanto, Yuli Prihatni
Abstract view : 1005 times
7-14
Lasiyanto Lasiyanto
Abstract view : 186 times
15-19
Limawati Limawati
Abstract view : 1415 times
20-24
Muchib Muchib
Abstract view : 317 times
25-33
Muzaemah Muzaemah
Abstract view : 120 times
34-40
Ovi Rosita
Abstract view : 173 times
41-46
Sri Nuryati
Abstract view : 1449 times
47-55
Sumiyati Sumiyati
Abstract view : 1151 times
56-63
Suprihatin Suprihatin
Abstract view : 619 times
64-69
Wahyu Wisnu Wibowo
Abstract view : 141 times
70-77
Widodo Teguh Saputro
Abstract view : 116 times
78-86
Wiyati Srihardani
Abstract view : 188 times
87-91
Sukarni Sukarni
Abstract view : 631 times
92-101