Vol 6, No 1 (2018)

DOI: http://dx.doi.org/10.30738/wd.v6i1

Table of Contents

Artikel

Christina Nur Ida Wahyuningsih, FX Sudarsono, Supriyoko Supriyoko
Abstract view : 466 times
1-6
Dwi Ariani Astuti, Samsi Haryanto, Yuli Prihatni
Abstract view : 750 times
7-14
Lasiyanto Lasiyanto
Abstract view : 182 times
15-19
Limawati Limawati
Abstract view : 771 times
20-24
Muchib Muchib
Abstract view : 268 times
25-33
Muzaemah Muzaemah
Abstract view : 107 times
34-40
Ovi Rosita
Abstract view : 164 times
41-46
Sri Nuryati
Abstract view : 1149 times
47-55
Sumiyati Sumiyati
Abstract view : 948 times
56-63
Suprihatin Suprihatin
Abstract view : 430 times
64-69
Wahyu Wisnu Wibowo
Abstract view : 106 times
70-77
Widodo Teguh Saputro
Abstract view : 112 times
78-86
Wiyati Srihardani
Abstract view : 157 times
87-91
Sukarni Sukarni
Abstract view : 550 times
92-101